Arhoswch


Cymraeg - Parau


brawd
y nos
trydydd
chwaer
beth?
heddiw

Da iawn!