Arhoswch


Yr Wyddor Gymraeg


a

b

c

ch

d

dd

e

f

ff

g

ng

h

i

l

ll

m

n

o

p

ph

r

rh

s

t

th

u

w

y

â

ê

î

ô

û

ŷ

bwlch - bwlch

nesaf - nesaf

collnod - collnod

cysylltnod - cysylltnod